Produkt dnia
Wojenna Korona
Wojenna Korona
49,00 zł
szt.
Kolejne 365 dni
Kolejne 365 dni
39,99 zł
szt.
Producenci

Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego. INPE 58

Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego. INPE 58
Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego. INPE 58

Prawie 40% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych lub segmentach budynków szerego-
wych. Ponad 70% tych budynków nie spełnia aktualnych wymagań co do efektywności ener-
getycznej. Nie lepiej jest z  wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a  także z  budynkami
użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, biurowce itp.). Koszty zużywanej energii, zwłaszcza
na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej z roku na rok coraz bardziej będą ważyły
w kosztach utrzymania mieszkania bądź budynku.
Prawo budowlane już wymusza coraz wyższy poziom efektywności energetycznej budynków,
które będą budowane w najbliższych kilku latach. A rosnące ceny energii wymuszą moderni-
zację energetyczną budynków istniejących. Musi ona polegać nie tylko na coraz wyższych stan-
dardach izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (ścian, dachów i okien), ale również na
odzysku energii, wcześniej traconej z powietrzem wentylacyjnym czy wodą szarą (zob. s. 18).
Kolejnym krokiem jest wyposażenie budynku we własne źródła energii odnawialnej (panele fo-
towoltaiczne, pompy ciepła) i ew. inne zespoły prądotwórcze. Pokonując kolejne szczeble tworzy
się budynek pasywny, którego roczny bilans energii wykazuje coraz niższe jej zużycie. Własne
źródła pozwalają zrównać energię wytwarzaną z energią zużywaną, co daje zerowy bilans roczny
i tym samym – budynek zeroenergetyczny. Kolejny szczebel tej drabiny to budynek plusener-
getyczny, w  którym roczna produkcja energii przewyższa jej roczne zużycie. Niniejszy zeszyt
przedstawia procedurę opracowywania takiego bilansu i jego uwarunkowania.
W  kilku nieodległych krajach od ćwierć wieku stawia się osiedla domów pasywnych, niemal
zeroenergetycznych, a od 10 lat – prototypowe budynki plusenergetyczne. To, co dziś niektó-
rym wydaje się mrzonką, w niedalekiej przyszłości zapewne stanie się ekonomicznie wymuszoną
koniecznością.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł
EGZ.

Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach

Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach
Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach

Książka zawiera przystępne omówienie zasadniczych problemów techniczno-ekonomicznych na przykładzie eksploatacji małej elektrociepłowni przemysłowej z kotłami opalanymi miałem węglowym. Adresowana jest do osób dozoru zatrudnionych w małych elektrociepłowniach.

Publikacja ta po dokonaniu jedynie drobnych uzupełnień i zmian oraz usunięciu fragmentów zdezaktualizowanych jest powtórzeniem treści książki pt."Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach" autorstwa Kazimierza Buczka wydanej w 2001 roku, recenzowanej przez mgr inż. Andrzeja Zdzienickiego.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 22,00 zł
EGZ.

Materiały szkoleniowe Grupa I dla osób dozoru i eksploatacji

Materiały szkoleniowe Grupa I dla osób dozoru i eksploatacji
Materiały szkoleniowe Grupa I dla osób dozoru i eksploatacji

Opracowanie zawiera zbiór aktualnie obowiązujących przepisów odnoszących się do sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 4 czerwca 1997 r.). Opracowanie ponadto zawiera wybrane fragmenty ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i przepisy wykonawcze do ustawy, a także przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy i normy związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych .

Dostępność: mało

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,00 zł
EGZ.

Materiały szkoleniowe Grupa II dla osób dozoru i eksploatacji

Materiały szkoleniowe Grupa II  dla osób dozoru i eksploatacji
Materiały szkoleniowe Grupa II dla osób dozoru i eksploatacji

Przepisy zawarte w niniejszym zbiorze stanowią podstawowy zakres wiadomości, których znajomość jest wymagana od osób zobowiązanych do uzyskania na podstawie egzaminu świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji oraz dozoru nad eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dając Państwu do ręki zbiór niniejszych przepisów, życzymy w imieniu własnym oraz naszego Stowarzyszenia pomyślnego zdawania egzaminów, umożliwiających poprawne i bezpieczne wykonywanie pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,00 zł
EGZ.

Materiały szkoleniowe Grupa III dla osób dozoru i eksploatacji

Materiały szkoleniowe Grupa III  dla osób dozoru i eksploatacji
Materiały szkoleniowe Grupa III dla osób dozoru i eksploatacji

Przepisy zawarte w niniejszych zbiorach stanowią podstawowy zakres wiadomości, których znajomość jest wymagana od osób zobowiązanych do spełniania dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. Potwierdzeniem spełniania wspomnianych wymagań kwalifikacyjnych jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uzyskanego w wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawniającego do eksploatacji oraz dozoru nad eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dając Państwu do ręki zbiory niniejszych przepisów, życzymy w imieniu naszego Stowarzyszenia i opracowujących zbiory przepisów, pomyślnego zdawania egzaminów, umożliwiających poprawne i bezpieczne eksploatowanie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Dostępność: mało

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,00 zł
EGZ.

Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną - Urządzenia i układy

Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną - Urządzenia i układy
Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną - Urządzenia i układy
"Jeśli w domu zgaśnie światło, albo nie możemy w TV obejrzeć meczu z powodu przerwy w zasilaniu jesteśmy niezadowoleni. A przecież to jest uciążliwość lub strata naprawdę niewielka. Bywają większe. A gdzie? Otóż mało kto z nas będ�...

Dostępność: mało

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 50,40 zł
egz

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach
Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach


Książka zawiera zwięzłe, przystępne omówienie problemów techniczno-ekonomicznych związanych z eksploatacją małych elektrociepłowni.
Książka adre...

Dostępność: mało

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 22,00 zł
egz

Termomodernizacja. Przedsięwzięcia, efekty, finansowanie

Termomodernizacja. Przedsięwzięcia, efekty, finansowanie
Termomodernizacja. Przedsięwzięcia, efekty, finansowanie

Uzasadnienie konieczności podejmowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, sposoby ich realizacji i finansowania oraz osiągane efekty w wyniku realizacji tych przedsięwzięć stanowią treść tej książki.
Jej adresatami są przede wszystkim osoby odpowiedzialne za użytkowanie obiektów i urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną, a także inne osoby zainteresowane termomodernizacją.

Dostępność: mało

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 84,00 zł
EGZ.

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe cz.2. INPE 59

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe cz.2. INPE 59
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe cz.2. INPE 59

Niniejsza część 2 monografii jest poświęcona stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych,
zasadom ich doboru odpowiednio do zamierzonego celu (ochrona przeciwporażeniowa przy
uszkodzeniu, ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim, ochrona od pożarów wywo-
łanych prądem upływowym lub ziemnozwarciowym) i oczekiwanego standardu ochrony, a tak-
że doboru do spodziewanych sieciowych i środowiskowych warunków użytkowania. Chodzi
zwłaszcza o rodzaj układu sieci (TT, TN, IT), rodzaj i cechy zasilanych urządzeń, a w szcze-
gólności – o przebieg w czasie spodziewanego prądu różnicowego w chronionym obwodzie za-
równo w ustalonych stanach pracy, jak i w stanach przejściowych, np. przy załączaniu obwodu.
Wyraźnie wskazano też, w jakich okolicznościach użycie wyłączników różnicowoprądowych
nie jest konieczne lub jest niewskazane bądź wręcz zabronione.
Obszernie przedstawiono niełatwe problemy doboru wyłączników RCD do obwodów o szcze-
gólnym przebiegu prądu różnicowego, jakimi są obwody przekształtników energoelektronicz-
nych, stosowane zwłaszcza w napędach elektrycznych i w zasilaczach bezprzerwowych UPS.
Szczegółowo przedstawiono zasady dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych i ich
koordynacji z ogranicznikami przepięć.

Dostępność: mało

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł
EGZ.

Zagrożenia elektryczne iochrona przed nimi.Zagadnienia wybrane -3. INPE 57

Zagrożenia elektryczne iochrona przed nimi.Zagadnienia wybrane -3. INPE 57
Zagrożenia elektryczne iochrona przed nimi.Zagadnienia wybrane -3. INPE 57

Zagrożenia elektryczne i ochrona przed nimi.

Zagadnienia Wybrane Część 3

Dostępność: mało

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł
EGZ.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl